Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia niezbędne do:

1) dokonywania modernizacji urządzeń takich, jak:

 • wózki jezdniowe
 • urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych

Uprawnienie zostało wydane w dniu 23.05.2013 r.

2) wykonywania napraw urządzeń takich, jak:

 • suwnice,
 • wózki jezdniowe,
 • urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych,
 • dźwigniki,
 • podesty ruchome,
 • układnice magazynowe,
 • wciągniki,
 • wciągarki,
 • wyciągi towarowe,
 • żurawie przenośne, przewoźne, samojezdne, stacjonarne, szynowe i wieżowe,
 • dźwignice linotorowe,
 • urządzenia do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych.

Uprawnienia zostały wydane w dniu 23.05.2013 i rozszerzone 14.06.2017r.

Wszystkie uprawnienia zostały wydane przez oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy.

Poniżej można znaleźć dokumenty potwierdzające wymienione uprawnienia. Jednocześnie zaznaczamy, że wszystkie najważniejsze warunki uprawnień zostały zamieszczone w załącznikach do decyzji uprawniających.