O nas

Lubritech to rodzinna firma, która od ponad 25 lat zajmuje się regeneracją oraz sprzedażą części do wózków widłowych i maszyn przemysłowych, a także ich serwisowaniem.

Na zamówienie klientów produkujemy również osprzęt specjalistyczny oraz widły, na które wystawiamy deklarację zgodności dla Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), TDT Transportowowego Dozoru Technicznego i WDT Wojskowego Dozoru Technicznego. Jako nieliczni na rynku posiadamy uprawnienia spawalnicze, nadane rzez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki którym możemy w pełni profesjonalnie naprawiać, a także modyfikować wózki widłowe, suwnice, urządzenia załadowcze, wyładowcze oraz podające ładunki w ciągach technologicznych.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), TDT Transportowowego Dozoru Technicznego i WDT Wojskowego Dozoru Technicznego do napraw i modernizacji urządzeń będących w ewidencji UDT:

 • Wózków widłowych,
 • Żurawi przenośnych (HDS),
 • Żurawi przewoźnych,
 • Żurawi samojezdnych,
 • Żurawi szynowych,
 • Żurawi wieżowych,
 • Wind (dźwigów),
 • Dźwigów budowlanych,
 • Dźwigów teatralnych,
 • Dźwigów osobowych,
 • Dźwigów towarowych,
 • Dźwigników,
 • Dźwignic,
 • Podestów,
 • Podestów ruchomych przejezdnych (podnośnik koszowy),
 • Podestów ruchomych załadowczych,
 • Podestów ruchomych wiszących,
 • Podestów ruchomych masztowych,
 • Suwnic, wciągników i wciągarek,
 • Schodów i chodników ruchomych,
 • Urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
 • Przenośników,
 • Przenośników okrężnych kabinowych i platformowych,
 • Przenośników kabinowych i krzesełkowych,
 • Układnic magazynowych,
 • Wyciągów towarowych,
 • Urządzeń do przemieszczania kontenerów,
 • Przeciągarek pojazdów szynowych,
 • Urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających w ciągach technologicznych.

Dysponujemy kwalifikowanymi technologiami spawania, także stali wysoko wytrzymałych, oraz uprawnionym personelem wykonującym prace spawalnicze, nadzorującym i kontrolującym prace. Wykonujemy naprawy uszkodzeń i pęknięć eksploatacyjnych oraz w miarę konieczności modernizacje stosując wzmocnienia i nakładki w uzgodnieniu z producentem urządzeń i na bazie własnego doświadczenia. Działania poprzedzone są uzgadnianiem technologii naprawy bądź modernizacji z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), TDT Transportowowego Dozoru Technicznego i WDT Wojskowego Dozoru Technicznego. Zapewniamy kompleksową usługę, obejmującą dokładną identyfikację uszkodzeń a także wykonanie stosownych badań i dokumentacji powykonawczej z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), TDT Transportowowego Dozoru Technicznego i WDT Wojskowego Dozoru Technicznego włącznie.

Nasza firma została wyróżniona przez Instytut Badań Konsumenckich Certyfikatem jako Przedsiębiorstwo Godne Zaufania