Resurs UTB

Resurs urządzeń transportu bliskiego (UTB) polega na określeniu granicznych parametrów, które pozwalają na wyznaczanie bezpiecznego okresu eksploatacji danego urządzenia. Do ustalenia resursu wykorzystuje się informacje dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, dane zawarte w instrukcji obsługi i wartości na tablicach znamionowych. Brak resursu lub jego przekroczenie skutkuje niedopuszczeniem urządzenia do eksploatacji.

Profesjonalne ustalanie resursu WDT

Zajmujemy się obliczaniem resursu dla wszystkich urządzeń transportu bliskiego. Odtwarzamy historię eksploatacji dla tych urządzeń, nawet gdy wydaje się to niemożliwe i brakuje podstawowych danych technicznych. Zajmujemy się także wyznaczaniem resursu dla urządzeń objętych nadzorem Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT).

W przypadku, gdy resurs został przekroczony, przeprowadzamy przegląd specjalny. W razie potrzeb wykonujemy remont kapitalny urządzenia i doprowadzamy je do stanu, w którym może być bezpiecznie eksploatowane.

Na czym polega obliczanie resursu?

Obliczanie resursu dla UTB polega na porównaniu dotychczasowej liczby wykonanych cykli pracy i stanu obciążenia danego urządzenia z zakładanym bezpiecznym okresem eksploatacji. Określamy resurs na podstawie arkusza wypełnionego przez naszego klienta. Wypełnienie takiego formularza trwa zaledwie 10 minut – na jego podstawie nasi specjaliści przystąpią do dalszych pracy i wyznaczą nowy resurs dla wskazanych urządzeń. Jeśli brakuje danych, możemy dojechać do klienta i dokonać wstępnych oględzin urządzenia.

Uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT)

Niektóre urządzenia transportu bliskiego podlegają kontroli ze strony Wojskowego Dozoru Technicznego. W tej kategorii urządzeń mieszczą się dźwigi, żurawie, podesty, urządzenia suwnicowe i wózki widłowe. Nadzór WDT dotyczy jednostek podległych MON, obcych sił zbrojnych na terytorium RP oraz przedsiębiorców zajmujących się UTB w zakresie wojska. Nasi specjaliści posiadają wszystkie konieczne zaświadczenia kwalifikacyjne wymagane przez WDT w zakresie napraw, modernizacji oraz eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.