Resurs UTB

Resurs pozwala określić maksymalną zdolność maszyn i urządzeń do eksploatacji. Jeśli zostanie przekroczony, maszyna zostaje wyłączona z użytku. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń transportu bliskiego (UTB).

Obliczanie resursu UTB Warszawa

Przedsiębiorstwo Lubritech z Warszawy specjalizuje się w profesjonalnym ustalaniu wartości resursu. Zbieramy niezbędną dokumentację, ustalamy brakujące dane w historii użytkowania maszyn lub urządzeń. Zajmujemy się kontrolą techniczną, naprawami sprzętu oraz prowadzimy doradztwo. Nasze doświadczenie pozwala na dokładne zbadanie stanu urządzeń transportu bliskiego zgodnie z przepisami i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

W momencie przekroczenia resursu wymagane jest  zastosowanie przeglądu specjalnego. Nasza firma bierze aktywny udział w pracy dokumentacyjnej i związanej z remontami urządzeń.

Czego potrzebujemy do określenia resurs?

Określenie wartości resursu wymaga jedynie arkusza, który wypełniają nasi klienci. Dzięki temu możemy ocenić stan techniczny maszyn i urządzeń. Jesteśmy także w stanie zaoferować swoje usługi w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Urządzenia transportu bliskiego są kontrolowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Obowiązek wyliczenia resursu obejmuje m.in. urządzenia dźwignicowe, suwnicowe, wyciągi, podesty czy wózki widłowe. Zajmujemy się ich naprawą, modernizacją i nadzorem technicznym. Nasi pracownicy posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty wymagane przez UDT i wydają zaświadczenia potrzebne w czasie kontroli.