Naprawy Spawalnicze UDT

Bez wykorzystania wózków widłowych trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. W czasie pracy wózki widłowe są intensywnie eksploatowane. Każdego dnia są narażone na wystąpienie różnorodnych awarii i usterek. Uszkodzenie wózka widłowego może znacznie utrudnić lub nawet całkowicie uniemożliwić pracę całego zakładu, narażając go na dłuższy przestój oraz straty finansowe. W tej sytuacji warto skorzystać z usług firmy Lubritech, która posiada długoletnie doświadczenie zarówno w kapitalnych remontach wózków widłowych, jak również w naprawie poszczególnych elementów i podzespołów. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia UDT niezbędne do wykonywania fachowych napraw wózków widłowych oraz napraw spawalniczych UTB. Możemy również naprawiać urządzenia podlegające pod TDT i WDT.

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Wózki widłowe oraz dźwignice zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Oznacza to, że naprawy tych urządzeń mogą wykonywać wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia UDT. Spawanie czy też wymiana poszczególnych podzespołów musi zostać przeprowadzona przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje udokumentowane stosownymi certyfikatami.

Naprawy spawalnicze z uzgodnieniem w UDT

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia spawalnicze nadane przez UDT, które uprawniają do wykonywania napraw oraz modernizacji wózków jednojezdniowych, a także suwnic, żurawi, wyciągarek, podestów ruchomych oraz urządzeń do przemieszczania kontenerów. Przeprowadzamy badania nieniszczące spoin oraz modernizację i przeglądy UTB.

Z powodzeniem wykonujemy naprawy spawalnicze wszelkich uszkodzeń i pęknięć wynikających ze zmęczenia materiału. Oferujemy też przeprowadzenie modernizacji wózków widłowych i innych maszyn podlegających nadzorowi UDT. Każde działanie poprzedzamy wnikliwą analizą usterki oraz uzgodnieniem technologii, która zostanie wykorzystana do naprawy lub modernizacji danego urządzenia. Wykonujemy także stosowne badania oraz zapewniamy dokumentację powykonawczą z odbiorem UDT.