Widly do wozkow widlowych - Widły do wózków widłowych – jak odczytywać ich parametry?

Widły do wózków widłowych – jak odczytywać ich parametry?

Widły do wózków widłowych – jak odczytywać ich parametry?

Jednym z podstawowych elementów wózka są jego widły. Decydują one o wielu aspektach pracy, tj. maksymalny udźwig. Z tego też powodu przed zakupem wózka należy dokładnie przyjrzeć się parametrom wideł tak, aby odpowiednio dopasować ich rodzaj do naszych potrzeb.

Widły do wózków widłowych – kiedy należy pomyśleć o ich wymianie?

Widły do palet z czasem ulegają zużyciu. Przy ich eksploatacji należy zwracać szczególną uwagę na ich stan. Zbyt długie zwlekanie z wymianą lub regeneracją wideł do wózka widłowego mogłoby się przyczynić do wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych w trakcie wykonywania pracy. Co więcej, obniżona zostałaby również efektywność wykonywanej pracy. Z tego powodu zaleca się zwracać szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie ładunku i dostosowanie masy do możliwości pojazdu, a także systematyczne kontrolowanie stanu technicznego wózka. Podczas kontroli specjalista sprawdza stopień zużycia wideł, a przede wszystkim ich parametry takie jak wytarcie dolnej powierzchni, różnica w ich poziomie czy też kąt rozwarcia. W przypadku, kiedy technik stwierdza niezgodność z obowiązującymi normami, należy dokonać wymiany wideł.

Widły do wózków widłowych –  jak prawidłowo dobrać widły do palet?

Rozważając zakup wideł do wózka, należy zadać sobie kilka podstawowych pytań.

  • Jaki jest udźwig naszego wózka?
  • W jaki sposób użytkujemy wózek i jaka długość wideł będzie odpowiednia do wykonywanej pracy?
  • Jaka jest klasa i typ karetki wideł?

Ostatnie pytanie dotyczy klasy i typu karetki wideł. Standardowe widły, to elementy zawieszane na czołownicy pojazdu, zwanej karetką, dlatego też wyznaczenie jej parametrów jest niezwykle istotne. Określenie klasy karetki wideł następuje poprzez pomiar odległości od samego dołu wideł, do dołu górnego zaczepu. Istnieje pięć klas, które oznacza się cyframi rzymskimi (I-V), typu natomiast oznacza się literami A i B. Klasa i typ wyznaczone zostają przy użyciu specjalistycznej tabeli.

Widły do wózków widłowych – jak odczytywać ich parametry?

Niezależnie od kraju produkcji oraz marki wytwarzającej dany element, widły do wózków powinny spełniać wszelkie normy, a także posiadać standardowe oznaczenia. Jednym z podstawowych jest norma ISO 2330 określająca ich wysoką jakość. Ważne jest też Świadectwo Zgodności oraz wykaz konkretnych parametrów, który zamieszcza się bezpośrednio na widłach.

Pierwszy ciąg cyfr opisuje odpowiednio:
– szerokość wideł,
– grubość wideł,
– długość wideł,
– maksymalny udźwig wideł,
– wyznaczenie środka ciężkości dla maksymalnego obciążenia,
– numer seryjny.

Drugi ciąg cyfr opisuje odpowiednio:
– numer seryjny,
– datę produkcji elementu,
– udźwig maksymalny oraz oznaczenie środka ciężkości,
– kraj produkcji.

Oprócz numeru seryjnego oraz maksymalnego udźwigu wszystkie te parametry wyrażone zostały w milimetrach.

Widły do wózków widłowych – podsumowanie

Reasumując, widły do wózków widłowych ulegają zużyciu, dlatego należy pamiętać o systematycznym kontrolowaniu ich stanu technicznego tak, aby nie dopuścić do stworzenia zagrożeń wynikających z niezdolności urządzenia do dalszej pracy. Podczas kupna nowych wideł ze staranną dokładnością musimy sprawdzić spełnianie przez nie wszelkich norm oraz wiedzieć, jak prawidłowo odczytywać ich parametry. Pamiętaj, nigdy nie kupuj wideł, które nie posiadają takich oznaczeń. Po pierwsze, nie zostaną zatwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego, a po drugie, stanowią zagrożenie dla użytkownika. 

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj