serwis wozka widlowego - Przeglądy wózków widłowych – podstawowe informacje

Przeglądy wózków widłowych – podstawowe informacje

Przeglądy wózków widłowych – podstawowe informacje

Wykonywanie regularnych przeglądów w wózkach widłowych jest bardzo istotne, gdyż pozwala ono wyeliminować różne zagrożenia wynikające z eksploatacji niesprawnego sprzętu. Należy zawsze pamiętać, że czasami nawet pozornie drobne usterki mogą być przyczyną znacznego pogorszenia bezpieczeństwa pracy. Jakie są więc rodzaje i charakterystyka poszczególnych przeglądów, które warto wykonywać w takich sprzętach?

Znaczenie przeglądów wózka widłowego

Podczas wszelkiego rodzaju przeglądów, każdy element powinien zostać dokładnie zbadany. Tylko takie działanie pozwoli bowiem na rzetelne sprawdzenie sprawności poszczególnych komponentów. Nie wolno nam także zapominać o tym, że podczas samego przeglądu można wykryć też pierwsze symptomy świadczące o mogącej pojawić się wkrótce awarii. W czasie dokonywania tego rodzaju weryfikacji powinna zostać poddana prawidłowość funkcjonowania wszystkich układów, w tym kierowniczego oraz hamulcowego. Istotne jest również zbadanie pod kątem szczelności obecnego w wózku układu hydraulicznego.

Rodzaje przeglądów wózków widłowych

Jednym z rodzajów badań technicznych są przeglądy codzienne w formie oględzin pojazdu. Powinny być one zawsze wykonywane przez operatorów przed oraz po zakończeniu prowadzonych prac. Są one bardzo istotne, gdyż pozwalają na bieżąco kontrolować stan sprzętu i jego podzespołów. Kolejnym rodzajem są przeglądy okresowe. Ich wykonawcą jest Urząd Dozoru Technicznego a wykonuje się je raz na rok lub raz na dwa lata. Oprócz nich wyróżnić należy także przeglądy konserwacyjne przeprowadzane w zależności od rodzaju urządzenia oraz aktualnych zaleceń producenckich co 30 lub 60 dni. Przeglądy konserwacyjne wykonują serwisanci wózków widłowych. Innym specyficznym rodzajem badania jest natomiast to wykonywane każdorazowo po przebytym wypadku celem wyeliminowania ryzyka wad technicznych.

Różnica między badaniem okresowym a przeglądem konserwacyjnym?

Najważniejszą różnicą pomiędzy oboma typami jest częstotliwość ich wykonywania. Dodatkowo jeśli wózek widłowy posiada ograniczony dozór, wówczas w ogóle nie występuje obowiązek wykonywania przeglądów okresowych.  Ponadto przegląd konserwacyjny wykonywany jest przez wykwalifikowanego specjalistę, natomiast okresowego dokonuje urzędnik reprezentujący Urząd Dozoru Technicznego.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj