Modernizacja wozkow widlowych - Modernizacja wózków widłowych – kiedy warto skorzystać z usługi?

Modernizacja wózków widłowych – kiedy warto skorzystać z usługi?

Starzejące się wózki widłowe wymagają coraz częstszych napraw. Tym samym rosną koszty związane z konserwacją floty. Co więcej, stare modele wózków są o wiele mniej wydajne niż najnowsze maszyny oferowane przez producentów tego typu pojazdów. Używanie przestarzałych maszyn przyczynia się do większej ilości awarii i przestojów. Nie oznacza to jednak, że należy od razu kupować nowe wózki widłowe. O wiele tańszym rozwiązaniem jest okresowa modernizacja floty. Poszczególne elementy pojazdów zostają usprawnione lub całkowicie wymienione. Oprócz tego instalowany jest osprzęt, który poprawi wydajność maszyny. Regeneracja wideł to zaledwie jeden z możliwych sposobów na wydłużenie żywotności wózka widłowego. Musimy jednak wiedzieć, w którym momencie modernizacja jest lepszym rozwiązaniem od całkowitej wymiany wózka.

Optymalny moment do przeprowadzenia modernizacji maszyny

Poszczególne części wózków widłowych zużywają się w różnym tempie. Wszystko zależy od intensywności ich eksploatacji. W nowe widły najlepiej zainwestować, gdy zużycie starych przekroczy 10%. Widoczne wady to również dobry powód, aby zakupić nowy model. Jeśli nie będą one w dobrej kondycji, inspektorzy UDT mogą wydać negatywną opinię, jeżeli chodzi o dopuszczenie takiego wózka do użytku. Ciekawym rozwiązaniem jeśli chodzi o modernizację tego elementu, są przedłużki do wideł. Przydadzą się przede wszystkim wtedy, gdy dłuższych wideł potrzebujemy jedynie raz na jakiś czas. Warto mieć na uwadze fakt, że instalacja tego typu osprzętu spowoduje zmianę środka ciężkości wózka widłowego.

Typowe czynności wchodzące w skład działań modernizacyjnych

W ramach takich działań profesjonalna firma przede wszystkim usunie wszelkiego rodzaju usterki. Modernizacja ma na celu nie tylko techniczne usprawnienie wózka widłowego, ale również poprawienie aspektu estetycznego. Jego zewnętrzne części zostaną odnowione tak, aby przypominał wózek prosto z fabryki. W tym celu nakładany jest świeży lakier i zakładane są nowe opony. Wymieniane są płyty eksploatacyjne oraz paski rozrządu. Bateria oraz prostownik zostają zregenerowane. Nie są to jednak jedyne działania, które składają się na modernizację wózka widłowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, modernizacja to wszelkie działania mające na celu zmianę konstrukcji, parametrów technicznych bądź materiałów używanych w danym urządzeniu. Karetka wideł może zostać zregenerowana lub zastąpiona nowym egzemplarzem. W razie potrzeby możliwe jest skrócenie masztu, aby spełniał on nowe potrzeby klienta.

Prawne wymogi związane z procesem modernizacji pojazdów technicznych

Zarówno naprawa, jak i modernizacja urządzeń podlegających nadzorowi ze strony UDT musi zostać uprzednio uzgodniona z tym urzędem. Wynika to z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Co więcej, art. 9 tej samej ustawy stwierdza, że działania naprawcze i modernizacyjne mają być wykonywane przez zakłady uprawnione do tego przez Urząd Dozoru Technicznego. Uzgodnienie modernizacji wymaga złożenia pisemnego wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną. Składa się na nią między innymi opis wózka widłowego oraz zakres planowanych modernizacji. Przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji, inspektor UDT przeprowadzi doraźne badania techniczne.

Modernizacja wózka widłowego to efektywna alternatywa wobec zakupu nowego pojazdu. W ten sposób możemy znacząco przedłużyć okres eksploatacyjny urządzenia. Wybierając firmę, której zlecimy przeprowadzenie działań modernizacyjnych, należy wybrać taką, która zajmie się również przygotowaniem dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj