widly wozka widlowego 1 - Kiedy przeprowadzenie regeneracji wideł wózka widłowego nie będzie możliwe?

Kiedy przeprowadzenie regeneracji wideł wózka widłowego nie będzie możliwe?

Wózki widłowe narażone są na intensywną eksploatację, a co za tym idzie – na awarie i zmęczenie materiału. Jednym z elementów podatnych na awarie są widły. Podczas codziennej pracy to właśnie one są najbardziej obciążone. Z tego względu zaleca się, aby często kontrolować ich stan techniczny, w szczególności sprawdzać, czy nie pojawiły się na nich żadne odkształcenia i pęknięcia oraz czy zaczepy nie uległy starciu. Wózek będzie działał prawidłowo, jeżeli widły zachowają następujące parametry:

  • stan zużycia dolnej powierzchni nie będzie przekraczał 10% oryginalnej grubości,
  • odchylenie wideł nie będzie przekraczało 0,5% długości ich kła lub wysokości ich trzonu,
  • kąt rozwarcia wideł nie będzie przekraczał 3% wartości oryginalnej.

Regeneracja wideł w wózku widłowym

Jeżeli zauważymy, że któryś z parametrów wideł nie odpowiada wskazanym powyżej normom, należy przeprowadzić niezbędne działania w celu naprawy lub wymiany elementu. Regeneracja, czyli odnowienie części, jest często wybieranym rozwiązaniem, gdyż cena tego typu naprawy jest znacznie niższa niż zakup części nowej. Nie zawsze jednak regeneracja wideł jest możliwa. Widły wózka widłowego mogą być poddane tego rodzaju zabiegowi, jeżeli stopień ich uszkodzenia wynosi maksymalnie 10%. Regeneracja wideł, w których uszkodzenie jest większe, przestaje być opłacalna. Co ważniejsze, widły zregenerowane nie będą w takim przypadku spełniać norm bezpieczeństwa.

W jakich sytuacjach nie można przeprowadzić regeneracji wideł?

Pierwszym przypadkiem, kiedy nie wykonuje się regeneracji wideł, jest wspomniana powyżej sytuacja, w której stopień uszkodzenia części przekracza 10%. Naprawy nie można wykonać także w przypadku uszkodzeń mechanicznych wideł, ich skręcenia lub złamania. Wówczas konieczna jest wymiana elementu. Powinno to nastąpić także wtedy, jeżeli kąt rozwarcia między widłami przekracza 3% oryginalnej wartości. Ponadto wymiana okaże się niezbędna w sytuacjach, w których widły były wcześniej już nieprofesjonalnie naprawiane, co uniemożliwia wykonanie ich regeneracji.

Jako że to właśnie widły podtrzymują ciężar przewożonych towarów, należy ze szczególną starannością podchodzić do oceny ich stanu technicznego. Jeżeli nie będą spełniały norm, należy je bezwzględnie naprawić lub wymienić, ponieważ to właśnie od prawidłowości działania wideł często zależy ludzkie bezpieczeństwo.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj