uszkodzenie widel w wozku widlowym - Jak uniknąć uszkodzenia wideł w wózku widłowym?

Jak uniknąć uszkodzenia wideł w wózku widłowym?

Widły wózka widłowego bez wątpienia stanowią zasadniczy element całego urządzenia. Ponieważ to na nich opiera się praca wózka, narażone są na wiele awarii. W jaki sposób powinien postępować operator, by zapobiec zbyt szybkiemu wyeksploatowaniu wideł?

Stosowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem

Błędem, który prowadzi do uszkodzenia poszczególnych elementów, jest błędne wykorzystanie wózka widłowego. Poważnym naruszeniem jest transport materiału przy użyciu tylko jednego zęba wideł. W ten sposób nie tylko łatwo doprowadzić do awarii, ale stwarzamy również ryzyko doprowadzenia do wypadku w zakładzie. Co prawda, możliwa jest regeneracja wideł do wózka widłowego, należy jednak pamiętać, nie zawsze jest to możliwe i wiele zależy od zakresu uszkodzeń.

Nie podnoś ładunków, które przekraczają maksymalny udźwig wózka widłowego

Zalecenie wydaje się oczywiste, jednak wielu operatorów lekceważy zalecenia producentów. Przeciążone widły mogą w bardzo szybki sposób ulec zużyciu – dochodzi do ich odkształcenia lub pęknięć. Często konieczne jest wtedy przeprowadzenie niezbędnych napraw spawalniczych.

Ostrożność po zakończeniu pracy

Kolejną przyczyną uszkodzenia wideł może być ich nieodpowiednie stawianie na podłożu. Szybkie ich opuszczenie może doprowadzić do silnego uderzenia o podłoże, co bez wątpienia wpływa na wytrzymałość elementu. W przypadku uszkodzenia można przeprowadzić naprawy spawalnicze, które pozwalają na przywrócenie widłom pełnej sprawności. Do podobnych awarii może dojść w trakcie manewrowania wózkiem, kiedy przez nieuwagę operatora widły mogą zahaczyć o ścianę lub elementy wyposażenia.

Uważaj na karetę

Przegrzanie urządzenia lub zbyt intensywna eksploatacją wpływają nie tylko na same widły, również karetę oraz łańcuchy i inne elementy hydrauliczne. W trakcie pracy warto mieć na uwadze aktualny stan techniczny urządzenia.

Widły wózka widłowego ulegają szybkiemu zużyciu. Jeśli problem zostanie wcześnie wykryty, można poddać je regeneracji, przedłużając ich żywotność. Warto pamiętać, że takie naprawy mogą być dokonane jedynie przez specjalistę – spawacz UDT posiada odpowiednie kwalifikacje oraz certyfikat umożliwiający pracę przy urządzeniach objętych nadzorem Urzędu.

Zostaw kontakt!

Udostępnij artykuł

Skopiuj link do pamięci

Kopiuj